Builderall

Món Quà Đặc Biệt!

Rafael Ferrari

Cesar Borges

Valdair Martins

Depoimentos de clientes
​​​​​​​
Satisfeitos com a Plataforma

Click vào nút màu xanh trên để mua Builderall và nhận món quà thú vị này.

Lưu ý: Đây là một món quà tặng với thời gian có hạn.

Sau khi bạn mua Builderall 24h ,ngay lập tức bạn sẽ có quyền truy cập vào khóa đào tạo này..

Đào tạo chạy quảng cáo với Facebook 
​​​​​​​
Dành cho các doanh nhân

DEVELOPED BY

Joe Barnes and Jason Tibbetts

Basic Pixel Training

​​​​​​​✓ The definition of the Base Pixel Code and Standard Event Pixel Code
✓ Where and how to place your Base Pixel Code
✓ Where and how to place your Standard Event Pixel Code
✓ Seasoning your Standard Event Pixel Code
✓ Where and how to place your Base Pixel Code on your Affiliate sites for tracking​​​​​​​
​​​​​​​

Facebook Best Business Practice

✓ A comprehensive over the shoulder training that takes you step by step in understanding Facebooks™ Best Business Practice for running Campaigns, Ad sets and Ads
This is truly the underlying blueprint on how you should advertise on the Facebook platform for any advertising vertical.

Basic Audience Building

​​​​​​​​​​​​​​✓ Engagement custom audience and use
✓ Look a Like audience’s best practices and explanation
✓ Website custom audience and use

This method of advertising and audience building is designed for any vertical and you should always follow the Best Business Practices when advertising on Facebooks™ platform to achieve optimal ROI.​​​​​​​

Kích hoạt tài khoản của bạn ngay bây giờ để nhận được Món Quà Lớn!

0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds